Vakcinacija najdjelotvornija, ne treba nam nova epidemija starih bolesti

0

Od proglašenja pandemije korona virusa, u cijelom svijetu se smanjio broj djece i odrasih koji su primili vakcine protiv zaraznih bolesti, što povećava mogućnost od razbolijevanja i izbijanja epidemija bolesti koje su bile iskorijenjene ili držane pod kontrolom.

Iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore su Pobjedi kazali da su programi rutinske vakcinacije ugroženi iz dva razloga – straha od Covida-19 i činjenice da je zdravstveno osoblje koje sprovodi programe imunizacije posvećeno borbi protiv korona virusa.

Na ovaj način se stvaraju uslovi za masovnu pojavu zaboravljenih zaraznih bolesti koje smo uspješno potisnuli i suzbili upravo zahvaljujući vakcinaciji, smatraju epidemiolozi.

Kap u prepunoj čaši

Ukoliko bi došlo do, na primjer, epidemje morbila zbog nevakcinisanja djece, to bi bila kap u prepunoj čaši u trenutku kada SARS-CoV-2 ugrožava cijelu planetu. Bilo koji zdravstveni sistem na planeti teško bi to mogao podnijeti, poručili su iz Instituta.

Da bi se ovaj scenario spriječio, IZJCG smatra da se mora dobro planirati i sprovoditi program imunizacija, uz minimalan epidemiološki rizik izlaganja korona virusu. U dječijim dispanzerima u Crnoj Gori su zbog toga jasno fizički razvojeni punktovi za zdravu djecu od onih sa respiratornim simptomima.

Ako nema simtoma, može vakcina

Kada se radi o vakcinaciji osoba koje se možda nalaze u fazi inkubacije korona infekcije ili se radi o asimptomatskim inficiranim osobama, ne postoji nijedan konkretan dokaz u vezi postojanja bilo kakvih komplikacija niti neželjenih efekata vakcina koje su date pacijentima oboljelim od kovid-19 a koji su bili asimptomatski oboljeli ili su bili u fazi inkubacije.

“Vakcinacija ne utiče na tok bolesti kod osobe koja se možda nalazi u inkubaciji i koja još uvijek nema simptome u vrijeme davanja vakcine. Naučni podaci ukazuju da kod osoba koje su primile neku od vakcina u periodu inkubacije nije bilo neželjenih zdravstvenih događaja koji su se mogli povezati sa vakcinom niti je efikasnost vakcina koja se primijetila bila poremećena. Bilo koja akutna bolest predstavlja privremenu kontraindikaciju za sprovođenje imunizacija i generalno se davanje vakcina kod osoba koje imaju neke znakove i simptome infekcija, a posebno respiratornih odlaže do oporavka”, pojašnjavaju iz Instituta.

Specijalista pedijatrije, subspecijalista alergologije i kliničke imunologije u Institutu za bolesti djece, Kliničkog centra Crne Gore dr Lidija Poček je kazala da je vakcinacija najdjelotvorniji i najefikasniji vid zaštite pojedinca i zajednice od zaraznih bolesti, te da manji propusti u sistemskoj vakcinaciji, mogu dovesti do izbijanja epidemije i obolijevanja većeg broja nevakcinisane djece.

“Nakon izbijanja epidemije, može se desiti da nema dovoljno vakcina za sve one koji u tom trenutku nijesu vakcinisani. Takva situacija desila se u Crnoj Gori 2018. godine, kada je registrovan velik broj oboljelih od morbila tj. malih boginja, a kao posljedica odbijanja i nevakcinisanja djece zbog velikog broja kontroverznih činjenica o neželjenom dejstvu MMR vakcine. Registrovanje slučaja malih boginja u Crnoj Gori zabilježeno je davne 1996. godine. Nakon pojave zarazne bolesti koja je skoro 20 godina bila eliminisana u našoj zemlji, zabilježen je porast broja vakcinisane djece MMR vakcinom, vjerovatno kao rezultat straha roditelja od obolijevanja i komplikacija bolesti, pa je i naša država u kratkom periodu bila deficitarna ovom vakcinom”, podsjetila je dr Poček.

Kako na vakcinu

Epidemiolozi ističu da sva strukovna udruženja kako pedijatara tako i specijalista javnoga zdravlja, uključujući npr. i Američku pedijatrijsku akademiju (AAP) jasno zastupaju stav da su blage respiratorne infekcije gornjih disajnih puteva (kijavica, prehlada, curenje iz nosa i sl.) bez znakova sistematske infekcije stanja koja često ne predstavljaju kontraindikaciju za sprovođenje vakcinacije i samim tim se i takvim osobama u određenim okolnostima rutinske vakcine mogu davati.

Većina oboljelih od kovid-19 razvija blagu ili nekomplikovanu kliničku slilku, a u nekim slučajevima simptoma uopšte nema (asimptomatski slučajevi), pa je nemoguće na osnovu kliničkog pregleda znati da li je dijete ili odrasla osoba zaražena ili ne.

Epidemiolozi objašnjavaju da je vakcinacija protiv određenih zaraznih bolesti svih osoba koje su na osnovu ljekarskog pregleda zdrave, te da oni koji su inficirani a ne pokazuju simtome mogu da se vakcinišu.

“Sve kovid-19 oporavljene osobe bez nekog posebnog odlaganja trebaju primiti sve nedostajuće vakcine u skladu sa uzrastom, kalendarom i preporučenim razmacima između doza”, preporučili su iz Instituta.

I dr Poček je pozivala na poštovanje kalendara vakcinacije.

“Za sada ne postoje jasni dokazi da pandemija kovid-19 predstavlja poseban rizik u pogledu vakcinacije. Potencijalni kontakt sa zaraznom bolešću ne predstavlja kontraindikaciju za nastavkom redovne imunizacije”, objasnila je ona.

Mjere opreza

Ona je pojasnila da mjere predostrožnosti pri vakcinaciji svakog djeteta podrazumijevaju obavezan pedijatrijski pregled neposredno prije vakcinacije, kao i podatke o zdravlju djeteta koje daje roditelj.

“Vakcinacijom se unosi strani antigen koji budi naš imuni sistem, pa se podrazumijeva da dijete treba biti zdravo kako bi primilo vakcinu. Opšte kontraindikacije tj. stanja kada dijete ne smije primiti vakcinu su akutne bolesti djeteta praćene povišenom tjelesnom temperaturom, prethodna pojava alergije na neki sastojak vakcine, teža reakcija na prethodnu dozu vakcine, djeca sa malignim oboljenjima čije je liječenje u toku kao i djeca na imunosupresivnoj terapiji”, objasnila je dr Poček.

Žive vakcine se ne smiju davati trudnicama, osobama sa oslabljenim imunitetom, dok se vakcina protiv velikog kašlja ne daje djeci sa nekim oblicima neurološkog oštećenja.

Prevencija drugih bolesti

Dr Poček je kazala da iskustva govore u prilog da vakcinacija protiv jedne bolesti ne slabi imuni odgovor čovjeka na drugu bolest.

Ona je naglasila da vakcinacija neće uticati na tok zarazne bolesti kod djeteta koje je možda već zaraženo, ali bez simptoma bolesti u samom vremenu vakcinacije, ili djeteta koje se zarazi ubrzo nakon vakcinacije.

“Trenutno nema posebnih dokaza u vezi sa kovid-19 infekcijom i redovnom imunizacijom, pa se preporučuje primjenjivanje opštih principa vakcinacije pacijenata. Potencijalna infekcija djeteta neće uticati na sigurnost i efikasnost date vakcine”, kazala je Poček.

Neželjene reakcije

Pojašnjavajući koje su to neželjene reakcije na vakcinu, dr Poček je rekla da su u najvećem broju slučajeva laka neželjena dejstva u vidu otoka, bola i crvenila na mjestu uboda, kao i blago povišena tjelesna temperatura.

“Pod težim reakcijama podrazumijeva se visoka tjelesna temperatura praćena konvulzijama, vrištavi plač koji traje duže od tri sata nakon primljene vakcine, neurološke reakcije kao i alergijske reakcije nakon primljene vakcine. Sve neželjene i neočekivane reakcije nakon vakcinacije, svaki roditelj treba da prijavi izabranom doktoru. Nakon procjene neželjenih dejstava, zdravstveni radnici su u zakonskoj obavezi da prijave reakciju Agenciji za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS) koji u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore prati bezbjednost vakcina koje su u prometu u Crnoj Gori”, kazala je Poček.

Preporuke

Ona je kazala da kada dijete dobije vakcinu, potrebno je da prođe određeno vrijeme da bi se razvio imuni odgovor i dijete bilo zaštićeno, pa se odustajanje i odlaganje vakcina smatra ozbiljnim rizikom po zdravlje djeteta.

“Odlaganje i odbijanje roditelja da vakcinišu svoju djecu dovelo je do drastičnog smanjenja vakcinalnog obuhvata, što je rezultiralo porastom učestalosti bolesti koje su bile u fazi eliminacije. Roditelji uglavnom na zdravlje svoje djece gledaju kao na nešto što se podrazumijeva, zdravstvene radnike smatraju odgovornim za zdravstveno stanje svoje djece, a bolesti protiv kojih djeca trebaju da se vakcinišu mnogi ne smatraju kao realnu opasnost. Buđenje imunološkog sistema beba koje se sprovodi preporučenom imunizacijom, treba da bude naša svakodnevica, ukoliko želimo da kao nacija imamo zdravo društvo. Preporuke za redovnom vakcinacijom su svakako sigurna karta za prevenciju brojnih bolesti”, zaključila je Poček.

Uslov za zdrav život

Vakcinacija je specifična preventivna mjera zaštite zdravlja od zaraznih bolesti, postupak kojim se u organizam unose određeni antigeni mikroorganizama putem vakcine, kako bi se stvorio imunitet na određenu bolest, kazala je dr Lidija Poček.

Vakcina, kako navodi može sadržati žive ali oslabljene patogene bakterija ili virusa, mrtve ili deaktivirane patogene ili samo izdvojene specifične proteine.

“Cilj vakcinacije je buđenje imuniteta i stvaranje protektivnih antitijela u cilju sprečavanja obolijevanja od zaraznih bolesti. Ako dijete dođe, kasnije u životu, u kontakt sa mikroorganizmom, imaće već stvoreno oružje protiv istog patogena – specifična antitijela koja će brzo i efikasno neutralisati izazivača bolesti. Nekada je potrebna dodatna doza vakcine, tzv. buster doza čija je uloga dodatnog pojačavanja imunog odgovora”, ojašnjava Poček.

Postoji i aktivna imunizacija kada se u organizam unosi antigen koji budi naš imuni sistem koji proizvodi specifična antitijela koja će u susretu sa mikroorganizmom protiv kojeg se sprovela vakcinacija spriječiti razvoj bolesti.

“Antitijela su proizvodi limfocita koji ciljano uništavaju mikroorganizme. Pasivna imunizacija podrazumijeva unošenje već gotovih antitijela u terapijske svrhe, a ne preventivne. Ova antitijela direktno napadaju mikroorganizme i omogućavaju njihovu neutralizaciju. Ona se koristi kada se sumnja da je infekcija već nastupila. Ovakva vrsta imuniteta nestaje za par nedjelja, odmah po razgradnji antitijela”, navela je Poček.

Majčino mlijeko neprocjenjivo

Majčino mlijeko, kako ističe, sadrži već stvorena antitijela u tijelu majke nastala prirodnim putem i putem imunizacije majke.

“Dojenje zato predstavlja neprocjenjiv imunološki protektivni poklon majke djetetu i savršenu zaštitu od mnogih infekcija u prvim mjesecima života, s obzirom na nezrelost imunološkog sistema bebe”, istakla je Poček.

Program imunizacije

“Prema našem nacionalnom programu imunizacije vakcinacija počinje odmah po rođenju i to još u porodilištu sa BCG vakcinom (Bacillus Calmette-Guerin) pri otpustu iz porodilišta”, kaže dr Lidija Poček.

Slijede obavezne vakcine protiv hepatitisa B, difterije, tetanusa, velikog kašlja, haemofilusa influenzae tip B, dječije paralize, malih boginja, zauški, rubele do navršenih 18 godina.

“Postoje specifične situacije i zdravstvena stanja koja pojedinu djecu čine posebno podložnim infekcijama, pa takva djeca zahtijevaju i dodatne vakcine koje nijesu obavezne. Ovo je način sprečavanja potencijalnih infekcija koje mogu ugroziti njihovo zdravlje. To su djeca sa uklonjenom slezinom, poremećajima imuniteta, cističnom fibrozom, srčanim manama, dijabetesom, hroničnim oboljenjima pluća, jetre, bubrega. Institut za javno zdravlje daje jasne preporuke i indikacije o dodatnoj vakcinaciji ove djece. Sezonska vakcina protiv gripa prima se svake godine, u skladu sa preporukama Instituta a prema indikacijama za sve uzrasne grupe”, navela je Poček.

Propaganda doprinijela nepovjerenju u MMR vakcinu

Govoreći o MMR vakcini, dr Lidija Poček navela je da su antivakcinalne propagande rezultat nepovjerenja prema vakcinama, čiji pripadnici pokušavaju neutemeljeno diskreditovati pozitivno djelovanje vakcine.

“Britanski doktor Endru Vejkfild je 1998. godine u časopisu Lancet objavio neutemeljeni istraživački rad u kom je tvrdio da je MMR vakcina mogući uzrok autističnih poremećaja i inflamatornih bolesti crijeva. Rad je bio opisna epidemiološka studija sa ukupno 12 pacijenata. Kasnije, SZO ocijenila je rad diskreditovanog doktora kao najštetniju medicinsku prevaru. Lavina naučnih radova, multicentričnih studija, metaanaliza je učinjena nakon ove objave. Jedna od najsveobuhvatnijih studija sprovedena u Danskoj, objavljena 2010. godine, na uzorku oko 650.000 djece, jasno je dokazala da MMR vakcina ne povećava rizik od autizma, da ne izaziva autizam kod osjetljivije djece i da nije u nikakvoj vezi sa slučajevima autizma poslije vakcinacije. Od pojave sumnje na štetnost vakcine do dokazivanja njene apsolutne bezbjednosti i efikasnosti prošle su decenije. Posljedice skepse i izbjegavanja ove vakcine odrazila se na izbijanje epidemija malih boginja širom svijeta”, kazala je Poček.

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PRAVILA KOMENTARISANJA

Komentari se objavljuju na portalu Skala radija. Odgovorni za sadržaj su isključivo autori napisanih komentara.

U komentarima je zabranjeno koristiti uvredljive riječi, psovke i klevete. Neće se objavit komentar koji sadrži ove elemente kao ni tekst komentara koji sadrži govor mržnje. Ukoliko se dogodi propust pa tekst bude objavljen, moderator je dužan da ga odmah ukloni čim ga primijeti ili mu neko skrene pažnju na sadržaj. Neprimjeren sadržaj će biti uklonjen a autor može biti prijavljen nadležnim organima.

Za eventualne primjedbe i sugestije mejl je [email protected].