Pokušaj ministra kulture Mićunovića da omalovaži Kotor i njegove stanovnike

48
Kotor ce se odbraniti od Mićunovića

Kotor, grad svjetske kulturne i prirodne baštine na čijoj teritoriji je više od polovine ukupnog pokretnog i nepokretnog spomeničnog fonda Crne Gore plijeni svojom jedinstvenom ljepotom i nesvakidašnjom mistikom. Naša vlast nikada ne zaboravi da predsjednike država i vlada, krunisane glave i značajne ličnosti svjetskog glasa koji posjećuju našu državu dovede u Kotor i pokaže im ponosno raskoš grada kome se svi bezrezervno dive.

Ministri kulture su dolazili i odlazili sa funkcije kojoj, kao po pravilu niko od brižljivo odabranih nije dovoljno dorastao. Pomicali su ih na neka druga mjesta da uglavnom dokrajče ono što je još ostalo da se “dovede u red”.
Ovaj današnji je valjda i došao s namjerom da Kotor devastira i omalovaži njegove vrijednosti i ljude. To najbolje pokazuje kroz više segmenata djelovanja.
Počeću od prijedloga Zakona  o zaštiti prirodnog i kulturno istorijskog područja Kotora. Što se desilo da se brže bolje predlaže Zakon koji je građanima Kotora bio predstavljen 31. oktobar 2011. kada je naišao na jednodušnu osudu?

Nacrt ovog Zakona vrijeđa status grada Kotora, osnovna je primjedba tadašnjih učesnika javne  rasprave jer je, prema njemu široki spektar struktura izvan Kotora, koje raspravljaju i odlučuju o njegovom statusu, dok je finansijski segment dobrim dijelom povjeren kotorskoj Opštini.

Rasprava je tada pokazala da su građani Kotora nezadovoljni načinom na koji je Ministarstvo kulture, i mimo brojnih primjedbi, ipak uradilo tekst nacrta Zakona o zašti prirodnog i kulturnog-istorijskog područja Kotora, ne uvažavajući činjenicu da se radi o gradu koji zaslužuje posebnu pažnju i tretman.

Danas opet Nacrt Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno istorijskog područja Kotora u vidu prijedloga za parlament od koga će ministar Mićunović i njegova saradnica Lidija Ljesar svim silama tražiti da ga usvoje. Javnost Kotora o ovom novom, kozmetički popravljenom Zakonu pojma nema. Na Vladi je usvojen a da o tome slovo nije rečeno javno. Plašio se Mićunović dok se šepuri Kotorom u ulozi vlasnika Kotor arta da ga ne dohvati gnjev Kotorana, pa se valjda zbog toga i primirio do zasijedanja parlamenta.
A što sve stoji u Nacrtu Zakona kojim je, sasvim sigurno Kotor sveden na područje kojim rukovode drugi:

U članu 3, da bi mogli Kotor da otmu od Kotora ministar Mićunović, koji sa ovom temom baš i nije u saglasju i njegova saradnica Lidija Ljesar, “stručno” lice dovedeno kao kadar sa Kosova, koja je idejni tvorac po zadatku, uz pomoć nekih domaćih snaga, stoji formulacija koja to opravdava:

Zaštita područja Kotora je od javnog interesa. I tu je stavljena tačka.

U čalnu 4 stoji nešto što je obaveze i bez ovoga mudrijanja, ali je upravo Ministarstvo kulture i još neka Ministarstva upravo kršlili i dalje krše ovo što donose. A donose:
Područje Kotora se posebno štiti  radi:

1)  očuvanja izuzetne univerzalne vrijednosti, kao dijela svjetske prirodne i kulturne bastine,
2)   trajnog očuvanja  autenticnih  prirodnih,  istorijskih, urbanističko-arhitektonskih, ambijentalnih, umjetničkih, estetskih i pejzažnih vrijednosti,
3)  obezbjeđivanja uslova za održivi razvoj i korišćenje
4)  prezentacije i stručne i naučne valorizacije.
Svima je jasno da se područje Kotora i do sada štitilo, ali samo koliko je to bilo u moći lokalne uprave. Upravo je Regionalni zavod za zaštitu kulturno istorijskog nasljeđa Kotora, čiji je vlasnik bilo Ministarstvo kulture, bio glavni kočničar i desna ruka moćnika kojima su izdavane dozvole za sve i svašta što se direktno kosi sa njihovom djelatnošću. Pomenuću samo neke devastacije koje bodu oči svima osim izgleda zaštitarima, Ministarstvu kulture i ministru Mićunoviću.
U Kotoru se krovovi, koji su morali da budu kombinacija kanalica starih ispod a novih iznad njih prekrivaju kako ko hoće, umjesto drvenih zelene grilja(škura) postavljene su raznobojne (plave, braon, bijele, zelene) pa čak i eloksirane, prozori i vrata takođe. Zaštitarima nije smetao ni promijenjeni izgled Kotora prekriven ugostiteljkim mobilijarom po trgovima, pjacama, pjacetama i ulicama čak, nadogradnja i viđelice u starom gradskom  jezgru, brojne skalamerije koje narušavaju upravo univerzalne vrijednosti grada, drečave fasade i još bezbroj primjera.
Ministarstvo je ukinulo Regionalni zavod nad kojim je imao apsolutnu vlast jer je ono radilo po direktivi a ne pravilima struke, i formiralo dva odjeljenja: Odjeljenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore i Odjeljenje Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Sjedište, razumljivo samo za miniostra Mićunovića nije u Kotoru koji baštini više od polovine ukupnog pokretnog i nepokretnog spomeničnog blaga naše države, već je smješteno na Cetinju.
Nakon ukidanja Regionalnog zavoda, došao je na red projekat Ministarstva kulture o ukidanju Kotora. Umjesto da podrži inicijativu da Kotor bude grad-kulturna prijestonica Crne Gore, Mićunović sa vjernim pratocima sa malo znanja donosi Nacrt Zakona kojim pokušava, vjerujem ipak bezuspješno da poništi drevni grad Kotor.
A kako će štititi i braniti našu kulturnu baštinu ilustrovaću nedavnim primjerom iz Perasta. Na pjeni od mora, na prelijepoj kamenoj palati Lučić-Kolović-Matikola postavljena je ispred đardina eloksirana bravarija za Nautilus restoran, što je u direktnoj  suprotnosti sa  Zakonu o kulturnim dobrima.
Pozvali smo, tada još uvijek vd direktoricu Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore Ružicu Ivanović. Kako nijesmo uspjeli telefonom da dođemo do nje, uputili smo joj e-mail 18. juna 2013. godine sljedeće sadržine:

Poštovana gospođo Ivanović,
najljubaznije Vas molimo da za Skala radio kažete da li je Uprava za zaštitu kulturnih dobala izdala dozvolu investitoru u Perastu da u prvom redu kamenih kuća postavi u prizemlju eloksiranu bravariju za tendu na budućoj konobi? Fotografiju Vam dostavljamo u attachmentu.
Kako nam nije cilj da pišemo tekst bez Vašeg objašnjenja, molimo Vas da nam što prije odgovorite u cilju sveobuhvatnog i istinitog obavještavanja javnosti.
Odgovor do dana današnjeg nijesmo dobili a restoran sa eloksiranom bravarijom radi punom parom. Sa dozvolom, kako saznajemo. O kakvoj onda zaštiti govorimo, gospodine Mićunoviću?
A u Perastu hotel Perastra za koju samo iz Regionalnog zavoda tadašnjeg i pojedinih ministarstva znaju na koji nezakonit način je dobijena dozvola, i još niz devastacija u tom baroknom dragulju naše obale. Pored jednog broja građevina, pomenućemo ponte koje su urađene mimo standarda i popločane kao da se radi o dnevnim sobama, mandraći, parapeti. Sve zaštićeno a za sve to oči nemaju ni zaštitari ni velikan Mićunović. Jednostavno je pitanje zbog čega se dozvoljavala očigledna devastacija? I odgovor je jednostavan samo ga institucije sistema moraju konačno saopštiti.
Osim Kotora i sva priobalna naselja duž obale doživljavaju istu sudbinu.

U Nacrtu Zakona dalje stoji:

Radi koordinacije vrsenja poslova zastite, očuvanja  i upravljanja  Vlada obrazuje Savjet za upravljanje Područjem Kotora (u daljem tekstu: Savjet).

Sastav i imenovanje Savjeta definisani su u članu 8

Savjet ima predsjednika/cu i deset članova/ica.

Članovi/ce  Savjeta imenuju se i razrješavaju na prijedlog:

1)  organa državne uprave nadležnog za poslove kulture -jedan član/ica,
2)  organa  državne  uprave  nadležuog za poslove uredenja  prostora  i zaštite  životne sredine – jedan član/ica,
3) organa uprave nadležuog za zaštitu kulturnih dobara – jedan član/ica,
4) UNESCO- jedan član/ica;
5) Opštine Kotor- dva člana/ice;
6) Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-m jedan ćlan/ica;
7) Opštine Herceg Novi- jedan član/ica;
8) Opštine Tivat – jedan član/ica;
9) nevladinih organizacija koje se bave zaštitom  i oćuvanjem Kotora- jedan član/ica.

Predsjednik/ica Opstine Kotor je po položaju predsjednik/ca Savjeta. Mandat Savjeta traje četiri godine.
Dakle, od devet članova Savjeta, dva su iz Kotora, što znači da će odluke o Kotoru većinski moći da donose oni koji nijesu iz Kotora i čiji interes u prvom planu nije Kotor. To je nevjerovatrno, baš kao i bezobrazluk da Ministarstvo kulture od  2011. godine nije željelo ozbiljno ni da razmatra a kamo li da usvoji primjedbe upravo na sastav Savjeta koje Kotor nikako ne može da prihvati.

Slijedi niz članova Zakona koje ne želim da komentarišem jer su prepisani i teško da će se ikada sprovesti. Tako je i za Zakonom o zaštiti kulturnih dobara Crne Gore i brojnim drugim odlukama i rješenjima kojima je cilj trebao da bude očuvanje naše kulturne baštine. Ništa od toga, upravo zbog nerada onih koji su za tu oblast zaduženi.
Ministar Mićunović je prije nekoliko dana smijenio jednog od posljednjih boraca za zaštitu našeg spomeničnog fonda, čovjeka koji se upinjao iz petnih žila da ne dozvoli uništavanje naše kulture, istorije, tradicije, našeg identiteta, gospodina Đorđija Vušurovića. Smijenio ga je jer se suprostavio njegovom i neznanju njegove pomoćniće Ljesar. Na taj način je poslao poruku svima koji imaju namjeru da stručno i odgovorno rade svoj posao da to ne čine i da im je ustvari posao da slijede njegove upute.

Zanimljivo je da struka ćuti. Niko se ne usuđuje da prozbori.
Još je zanimljivije da ćute nevladine organizacije. Zašto sada ne čujemo NVO Expedicio koja je involvirana u brojne projekte naše države, da digne glas i pobroji javno devastacije u našoj opštini? Zašto nijesu reagovali kada su viđeli eloksiranu tendu i stubove u Perastu u đardinu kafane Nautilus? Nijesu ni druge NVO. Nema ovamo Mansa da pita zašto su zaštitari dali pozitivno mišljenje da betonsko staklena građevina Luke Kotor može u jedinom gradskom parku. Zašto svi ćute, postoji svakako razlog. Nijesu ćutali i nijesu trebali da ćute kada se prav io novi Galion. Ali jesu kada je nikao preko noći plažni bar od dasaka na prostoru bivšeg URCA. Zašto?
Ovo je ipak izgleda nešto drugo.

Kotor mora svim svojim silama, intelektualnim i stručnim, političkim i društvenim kapacitetima da ustane protiv ovakvog teksta Zakona. Mora po svaku cijenu da kaže Mićunoviću da je dosta više i da zatraži od Skupštine Crne Gore da Kotor proglasi za Grad-prijsetonicu crnogorske kulture.

Slavko Mandić

48 KOMENTARI

 1. Gosp. Slavko
  može li mali članak što ima novo u Zavodu
  je li istina što se priča da je ružica partila zajedno sa jakom i zoricom
  ko je onda ostao pitanje je sad

 2. Što očekivat od ljudi koji, kad se dodijeli stan za potrebe kulture, oni usele SEBE u taj stan. Kad se vrši neko arheološko iskapanje, oni SEBE pošalju iskapat, koji “a” ne znaju od arheologije, nego sviđelo im se ubrat dnevnice! Kad dobiju pozivnicu na međunarodnu konferenciju gdje je sve plaćeno (svi troškovi od strane organizatora, hotel itd.), SEBE pošalju, a onda niti odu nit koga drugog puste da ide, nit jave organizatoru nego to sve propadne. Bruka i sramota! Nije takve briga ni za javnu raspravu ni za povijest ni za baštinu ni za zakon, misle da su iznad svega toga.

 3. Hvala vam gospodine Momire-mnogo vam hvala!!!! Ja o ovim jadima poodavno pišem-najviše na Portal Analitiku!!! Još nema odgovora?Ja znam zašto? Nema nam ko odgovriti?A da bi nam odgovorio-mora nam prvo odgovriti na sledeća uzročno posledična pitanja:

  1) Kako ze zovu(po imenu i prezimenu današnja “gospoda”-ondašnji “drugovi” mnogi od njih špijunčići-poštijeri honorarci !),oni što su oburdali u Sekretarijatu za NO opštine Kotor 13/14 januara 1989 godine-gle “slučajnosti”na “srpsku novu godinu”- legalnu i legitimnu vlast Kotora-pride još i Predsjedništvo nesretnog Komiteta SK Kotor?
  2) Da li ova”gospoda” znaju-pamteli ,eli Kotor po razvijenosti -u svakom pogledu- pa i u kulturnom bio u prvih 10(deset) opština u SFRJ?
  3) Znaju li što je Kotor na dan “pogibije” ovoga naroda imao od privrede,poljoprivrede,tekstilne i hemiske industrije,pomorstva i da ne nabrajam dalje?
  4) Što od toga svega ima na današnji dan,liši pokradeno od strane “gospode”?
  5) Što je imao narod:Plate,penzije,život dostojan čovjeka?
  6) Što ima danas narod-ovi te su preživljeli i dalje preživljavaju i sanjaju život dostojan čovjeka?
  7) Što su oburdači-čitaj: izdajnici-kriminalci naše opštinske i državne vlasti imali od pokretne i nepokretne imovine: na dan10/14.januara 1989 godine?
  8) Što ovi danas imaju od pokretne i nepokretne imovine-plus onoga što su opljačkali kroz privatizaciju tuđe muke-muke naroda ovog podneblja?

  Kad ove odgovore dobijemo-na tacnu od tamo njih-imaćemo sve odgovore:
  -Đe smo i kuda jedri ovaj brod?
  -Ko su “darodavci” koji su nam parićali ove kastige-zastiđe?
  -Imali nade i spasa ovome narodu?
  -Da li neko zna ili pamti da nije neko platio polokano-pokradeno-oteto?

  Rado bih sebi trsio život-ako bi neko dokazao da su ovo laži i podmetačine poštenim-nepoštene stvari? A može i obratno!

 4. Mora doci do promjena u kulturnoj politici Crne Gore. Ovaj covjek se igra. Režira po Crnoj Gori, igra se strukom uz glupe i neobrazovane saradnike na čelu sa Lidijom, Ružicom i td. Kako je moguće da njegovi najbliži saradnici za oblast kulturne baštine ne znaju sročiti prosto proširenu rečenicu…i tako godinama. Kako li se prevodi Lidijin …eee…. ili Ružina čutnja kada god se o struci govori. Po Crnoj Gori se prepričava anegdota … Lidija pozvala ljude iz struke da ih edukuje na temu revalorizacija kulturnih dobara pa im je objasnila i osnovne pojmove kao što je konzervacija, što je restauracija i td. Pri tome ona je ZABORAVILA da od svih JEDINO ona NIKADA nije radila u struci.I nije u pitanju unižavanje Kotora, oni unižavaju i Cetinje, i to pod formom da ga podižu. A u stvari sve rabote imaju SAMO JEDAN CILJ..uraditi što više praznih i neizvodljivih ELABORATA i STAVITI PARE U DŽEP. Tako da ne važi ni ona narodne …oprosti im Bože ne znaju što čine….JER ONI DOBRO ZNAJU.

 5. U mom komenaru 07/22 TV SKAJ SAT je nenamjerno pogrešno napisan, pa sam dužan da to,uz izvinjenje, poravim.
  Uz komentar gospodina Mandića još bih dodao: malo je toga ostalo u našem gradu zašto se treba boriti.Đaga i đaginići su, kao i sa Budvom uradili svoje.Jedina pitanja o kojima niko ne govori je – kako opstati u ovom gradu i uslovima u kojima živimo?
  Da nije subote i kotorskog markata-nema te sile koja bi sastavila dva Kotoranina zajedno. Od hiljada, desetina hiljada i stotina hiljada turista!A kafedžije, koji vode glavnu riječ u gradu i ubiraju najveći profit, i zimi i ljeti nas ne razlikuju od turista!Sve što konsumiramo nam naplačuju kao da smo i mi turisti.Nije problem ljeto. Čine to i usred zime kad od nas nadoknađuju profit zbog nedostatka stranaca. A penzije i plate u Kotoru su kao i u drugim gradovima Crne Gore.Bijeda! O ovome ni jedan novinar sa primorja ne piše. Oni su ti koji promovišu Đagu i njegov stepen kulture i skalamerije koje organizuje po primorju.Da bi uslikavao sebe, svojoj supruzi obezbjeđivao lijepe pare od predstava koje nam priređuje u Kotoru i drugim gradovima primorja. I naravno prilagođava zakone kako da nastavi ovaj vid ponižavanja Kotora, Boke i našeg primorja.Pa ipak bolje se i ovako boriti, nego sve prihvatati kao bravi!

 6. Ma nema abera od njih.Oni su velikani za lokalne prostore.Kotor jr za njih mali ali kad i im treba znaju njegove vrijednosti. U stravi zna ŽAGA slabo Kosovka đevojka. Ruža je pravnica čuvena.

 7. Gospon Minjo,ne pišete vi o meni!Ja pišem o vama-vama koji niste naučili, pored pisanja ,da se na to pisanje potpišete?Zašto?Od koga zazirete-a preferirate kulturnom i svakom drugom unapređenju-prosperitetu naše opštine! Prouhajo je pored vas-“kultivisanijeh tuđebrižnika”: Pogorelić,Dječiji Festival,teče Kotor Art,prohujala je nagrada Crnogorskog režisera Baletića,prohujala su mnoga kuturna i druga događanja za bolje sjutra našeg Kotora?Vas nema-ne daj bože,dati niste sebe planirali za karitad oliti kulturni genocid u kojega su vas uvalili “vaši idoli” iz vremena kontrarevolucije 1988/1989?Dokle će te misliti sjadalicom-a glavu držati u tu istu sjeadlicu?
  Prestanite sa međusobnim:”ASINUS ASINUM VRICAT”!

 8. Dragi kultivisani Blagota-pored tebe je prohujalo julsko kulturno ljeto Kotora-Grada od Starina-nisi (za)blejao ni slova,kao sada što blejiš na Balzaku?Zašto?Drugo,Blagota, Balzak reče-zapisa, još prije 200 godina-“…da čojvjek nije kriv ako se glup rodi,ali je isključivi krivac ako glup umre”? Čitaj i dalje Lenjina i on je za “opismenjene” iz III. smjene ,đe je naš TITO osposobljavao tvoje pretke preko noći-a izgleda i tebe-pa pravio od loših čobana još lošije činovnike -koji mu razbucaste državu?Kamo sreće da ste u onoj SFRJ-držali ruke na srce kada je svirarala HIMNA HEJ SLOVENI-kao što danas na novu HIMNU-držite desnu okrvaljenu ruku na Konavle i diljem SFRJ,nego što ste prijehali hazarjanu- kasapinu sa Dedinja i nastavili sa:”ASINUS ASINUM VRICAT”!
  Na kraju,ne zaboravi Blagota da i tvoje biće-ime ima nečesove veze-asocijacija sa ovim “vašim” ministrom od kultivisanja-predkomponovanje vas po uzorku:”QUALIS REX,TALIS GREX”!

 9. Hm, svaka vam je ka Njedoseva sa Skala radija!
  Nego mi se cini da se svi zajedno dzabe trudimo – vi da napisete objektivno i da se kriticki postavite u odbranu naseg dragulja na Mediteranu, naseg GRADA Kotora a mi odje da damo misljenje kao da nas iko ista pita…jer ce na kraju bit “kako biti mora”, po mjerilima tog ministra!!!
  Jesmo li svi zajdno jaci od samovolje??????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  U pamet se ljudi!!!!!!!

 10. Pišite o ministru i njegovim saradnicima i što mislite o odnosu prema Kotoru. Prdložite nešto. Ne pišite o Drinjaku i drugima. Koncentrišite se na temu.

 11. Vlado ne treba da miješaš gospođu Ćatović sa ovim drugim članovima vrha njene partije u Kotoru. Ona izgubi najveći dio dana da zaustavi ove “njene” da ne naprave neku glupost. Nije joj lako. Vidjećeš kako će biti kada ode a dođu razni drugovi. Najsmješnije mi je bilo gledat predsjednika kotorskog DPS na smotri mode u prvom redu. On se baš razumije u modu. Njega treba za predsjednika opštine pa da svi zakukamo.

 12. Steta, sami su kotorani krivi za ovo sto se Kotoru dogadja. Iz godine u godinu glasaju za istu vlast. Znate onu: Ako uvjek radis ono sto si uvjek radio uvjek ces dobiti ono sto si uvjek dobijao….
  Rekao bih: Gradjani Kotora (ali o novoj specifikaciji Kotor vise nije grad nego naseljeno mjesto), pa cu reci: E moji naseljenici, tako nam i treba. Glasajte Catovicku i Lompara a onda se bunite po forumima, javno ionako nema niko ….

 13. Ništa više neugrožava vrijednosti,nego kad lukav čovjek prolazi za mudrog.Zbog toga moramo biti budni,jer ako zaspemo omalovažiti će se univerzalne vrijednosti.U ovom slučaju ugroženo je neprocjenjivo kulturno materijalno nsleđe koje nam ostaviše oni koji na ovim prostorou boraviše,vladaše i vlast gubiše.Ništa nije slučajno,sve ima svoje razloge,tako i ponašanje ministra kulture i njegovih saradnika ima za cilj omalovažiti Kotorane i Kotor neznajući da se istinske vrijednosti nemogu uništiti.Izgleda da se ovi iz ministarstva nežele povući dok ne ispune svoj zadatak,zato ne spavajmo,dignimo svoj glas,pridružimo se vapaju radija”Skale”za spas Kotora i očuvanju statusa kakav je zaslužio.

 14. Zaboravio je g. Mandic da pomene instaliranje zvonika na “crkvi” u sred starog grada i dozvole koje su dobijene od Zavoda bez ikakvih problema, mada mozda je to OK, jer je to drzavna crkva!

 15. Gospodine Mandiću, prvi put, poslije mnogo godina, makar i na lokalnom nivou, da se čuje glas javne riječi,sveobuhvatno, o suštinskim problemima Kotora.Makar kad je riječ o onom najdelikatnijem segmentu koji čini temeljnu vrijednost jednog grada. /O ekonomskoj propasti sačekaćemo još malo vremena/.Nažalost ovdje nije riječ o kulturi, nego o Đagi, koji obnaša ulogu ministra kulture. Potsjetiću: njegov “prodor” iz segmenta njegove profesije-glumca.Nasprdao se sa Crnom Gorom, namećući joj: ” Crnu Goru , kao jednu kulturnu adresu”! Sa Kotorom je situacija,kao što ste i sami naveli-tragična.Oni upravljaju iz Podgorice, a račune podmirujemo mi.Sve ključne položaje drže dođoši.Vi ukazujete na krovove, škure, eloksiranu bravariju, galion. Čepurke preskačete. A šta je sa fasadama kuća. Od vajkada fasada se obavezno u Boki,1/3 morala graditi u tesanom kamenu. A mi na Muo imamo ergelu lipicanera.Na Jugopetrolu,zadnji sprat, skalameriju od lastre.Jedna bruka stiže drugu i niko ne reaguje.Zašto? Pa ljudi, nema našeg lista lijepe BOKE. Nema ni POMORSTVA, stručnog časopisa pomoraca.Saj sat – u Novom su odavno ugasili.Zar očekujete od glasila iz Podgorice da nam pomognu?Pa ljudi, svi su oni iz Đagine porodice – osobe KONTINENTALNOG MENTALITETA Osim ortodoksnog neznanja, kad je primorje u pitanju, nivo kulture moderatora nam limitira svaki pokušaj izlaska u javnost.Pogledajte ko nam sve izvještava za ta glasila iz Kotora. NVO – koje ste pomenuli ili nijeste, su klasična farsa. Najveći im je domet borba za grantove-a učinak nula!Na one koji su najodgovorniji za sve ovo što se događa neču ni riječi.Da ne budem moderiran! Od jaukanja se ne može postići mnogo. Ipak treba pozdraviti Vaš napor, gospodine Mandiću.On više vrijedi od svih NVO – ali bi efekat bio maksimalan u nekom predizbornom ciklusu.Slušaoci radio Skale i učesnici na Vašem portalu- najbolje oslikavaju podršku Vašem naporu! Go ahed!

 16. Glupi Vuče, Kotoranin se piše sa veliko K. Nije važno ko je odakle. Izgleda da si ti iz Kotora pa je zbog toga Kotor ovakav. Tu ti je I Bokelj. Ima vas samo sa malim mozgom mnogo I gorde Crne Gore

  • Primitivizam je odlika slabića. A koristiti taj nadimak ti ne priliči jer je vuk pitoma zvjer naspram tebe nesrećo ako si školovan i razborit a nijesi onda šedi doma i štrikaj džemper za januar mjesec.

  • KRENUTI U POTPISIVANJE PETICIJE ZA SMJENU ĐAGE; LIDIJE I RUŽICE: Treba da idu u kompletu. Ne smije im se dozvoliti da se pojave u Kotoru. Pripremiti pokvarena jaja, pamidore i gađati ih. Ajde da se igramo … biće nam lakše. Na NOGE KOTORANI.

 17. Kotorani moraju da se pitaju o svome gradu a ne Mićunović i Ljesar. Ne smije da se ne poštuje grad koji ima više spomenika od cijele Crne Gore. Kotorani ne dozvolite da vas prevare.

 18. Novinar je sve u pravu, za Kotor, za struku, za g-dina Vusurovica,koji nije iz nase struke ali je vise uradio nego njegovi prethodnici zajedno. Takve ljude skidaju a dovode one kojima Ministrastvo moze da diktira. Sramota, ali vrijeme ce pokazati sve, samo treba strpljenja.

  • Cici, slazem se sa sjor Mandicem u velikom dijelu. Slazem se i sa tobom. Medjutim, nemojmo pretjerivati. Nista licno, ali svi pamtimo vise od jednog ljeta i pored svega pozitivnog moramo se slozit da zasluge gospodina Vusurovica nijesu bas tako kolosalne. Bilo je tu svega. na zalost u pravu si da ce vrijeme pokazati. Samo sto se ja bojim da vise nemamo vremena.

 19. Brao vam ga Slavko za ovu priču.Svaka Vam čast! Ako treba doći ćemo u Skala radio da damo peticiju protiv ovakovga zakona.

 20. Ovaj Zžaga kao poznaje tri fkotorske famelje od pedigrea preko don Branka i pokupio je svu pamet i sva prava na Kotor ali po njegovoj mjeri a poslušnice uslugarke, njegove druuuuge iz ministarstva ga slijede. Da vidimo oće li se Vukotićka iščupati i malo se svojim vezama nametnuti pa ko jači taj kači.

 21. Mandicu dobro ti kaze Zoran gordi! Zar neznas ko stoji iza tog debeljuce uobrazenka i naduvenka!!! Sto se prsis kad ces na kraju ostat sam samcijat a mi bez dobroga Skala radija sto oni jedva cekaju. Sad je vrijeme nikogovica, lupeza i hohstaplera i malo ih pusti na miru da dokrajce svoj naum kad gradjani nemaju petlju da im zavrnu usi tu na rivu pred svijem narodom.

 22. Vidiš Blagota-dok tebi dođe iz bliznice u glavu pasa tempo?Ne radi se o licima sa posebnim potrebama-no se radi o licima potomcima ljudi-čije je šeme prilikom upotrebe bilo biološki neispravno-istekao vijek trajanja(mućak- slučaj i sa tvojim pravljenjem-rađanjem-pa te zabolje?)? Izvini Blagota nije namjera-nego tref pronađen u tvojim hromozomima!!!!!!!!!
  Zato čitaj Balazaka-ima za tebe lijeka u njegovim preporukama?

  • Ko je Balzak ne znam i prvi put čujem za njega no čitam sabrana djela Ane Karenjine. i čekam oće li šjor Lenjin nešto novo napisat i objavit. Volio bih ti darovat neke knjige ali pošto ti doma nemaš biblioteku no sa njima brišeš bliznicu nekom drugom zgodom ću ti darovat durex da ga napušeš.

 23. Taj prepotentni čovjek. On od Kotora i te kako uzima ali neće ni njegova do zore.
  Nesimpatičan je do bola. Što se njemu čini a, da to obn može vladati starim gradom kotorom sa svojim ljepoticama “prepunim” znanja posebno o monumentima.

 24. Mandiću, svaka čast ministru Mićunoviću i grđe nam Bog dao kad mučimo. Mi samo znamo lajati na ovi sajt bez potpisa Čak i radio Sklaa koji u oči svima zbori zato smeta pojedinim fetivim kotoranima koji će krenuti u boj kada drugi već poginu.Tako vi je to dobri gospodine Mandiću.

  • Moj gospodine Veljo, nadat se da ne može grđe nego što je. Priča gospodina Mandića može malo da se dopuni i da se pomene i naša direktorica gospođa Snježana. Bila je i radna i stručna ali pored gospođa Lidije i Ružice nije imala nikave šanse. A mi mučimo i mučimo.

   • Tako je, ministarstvo nekulture i bezakonja neće da poštuje niti Zakon o radu koji je osnovna stvar za svakog čovjeka, a nekmoli tamo neke kulturne stvari. Kad neće da poštuju jedno tako elementarno pravo kao što je pravo na rad, briga njih za kupe i škure… oni niti ne znaju što je to.
    Da podsjetimo, Lidija i ekipa ne da su smijenili stručnu i uglednu osobu (baš zato što je stručna i ugledna pa im je smetala) nego cijeneći da su oni iznad svakog zakona, pa tako i Zakona o radu, nisu je razriješili dužnosti pa vratili na radno mjesto koje odgovara po stručnoj spremi, kao što ZOR propisuje, nego napakovali nezakoniti otkaz, preko noci, ne platili vec odradjene plate, a nekmoli otkazni rok, kakva otpremnina, kakvi bakraci! Linčuju tako da utjeraju strah u kosti da se nitko ne usudi da zine. Komisija za zalbe odbija nezakoniti otkaz, a oni i dalje pisu. Đe će takvi znati poštivati bilo koga i bilo što.

 25. Valan da je ovaj Mićunović od Petrovića-pa ni po jada da se na njemu troše karta,vrijeme,prostor i nešto što je nepromjenjivo kao Kotor-pa ni u kataklizmi-koja se nazire iz te iste “kataklizme”-u naravi ministrastvo ne kulture-nego dokulture dokulturinika-ktitora-zbavljača opšte prakse o trošku DEMOSA senca CRATIS?
  To što je neko s’Kosova doveden-u konkretnom slučaju izvjesna Lidija,za nas sa dužim pamćenjem-ni značajno-ni presudno-ni iznenađujuće?Jer,u preambuli “Poziva” revolucijonara pripadnika AB kontrarevolucije iz 1988/1989 godine-(uključujući i ove naše kotorske iz 13/14 januara-gle čuda onda “tuti cvanti” svi članovi SKJ-danas sekaju se sa kulturom i njenim “dobrima”.informatikom,publicistikom,avioprometom i svi jopet “tuti cvanti” SuDoPerači na dvoru Gospodara Crne Gore-pisalo je sve za spas Kosova-uključujući i “naš” narod-pa Srpstva i likidacija “jagnjećih brigada”?Od svega što su tader rikali-dorikavali ništa se nije ostvarilo,liši preseljenje,Lidija,Marka,Pera,Đura,Aškalija,Egipćana,Roma i ostalih koji su poslije “inventarizacije” postali višak-manjak na Kosovu 1999(posledice AB kontrarevolucije naših a svjetskih refolucionara-koji tada pored vjere za večere, darovaše okupatoru kasapinu sa Dedinja našu domovinu-ne pitavši nas-ka danas što nas ne pitaju za kulturu i njenu zaštitu(dobra-oliti pola Crne Gore!) ? Davno je rečeno: ko mačem sječe od britvulina gine-arđe?
  Oko ministra-Art Kotor,pa to je njegova porodična zanimacija-izvor zarade i ugodnog življenja prilagođeno kulturnom “razvoju” bezmalo polovice Crne Gore?

  I za kraj:
  -Nije dovoljno biti školovan-diplomac,dosta često u praksi i dipleša;
  – ” ” ” ” -zantalija (brez alata);
  – ” ” ” “Ja”,jer po običaju-najčešće- nema nikoga i ništa iza njega?
  Dakle,sve zalud i u more bačeno,ako sve ovo nema svoju podlogu-oliti korjene?
  Nisu stari ljudi zalud zborili:
  -Da su od stara oca đeca kilava-falična;
  -Da je Paprat trava brez cvijeta koju neće ni magarad?
  Zato ja kažem sebi:neko može-a ne mora,voljeti Kotor!Jer Kotor se voljenjem-nevoljenjem ne mijenja?Kotor se voli i čuva znanjem-koje mnogima fali(opet su zapreka korjeni?)Zbog toga Kotor i nije Paprat,niti su ga stvarala kilava đeca-falična !Jest da ga takvi -trenutno-napadaju,ali vjerujte mi :nema opasnosti za Kotor! Biće je, ako na vrijeme ne shvatimo da se moramo “izmaći” dok stado namjesnika ne protunja ka svojim staništima!
  Ćao svima vama iz ubavog Prčnja(?),đe diljem istoga-umjesto zaštite starina(primorske arhitekture),ćeta Paprat i kultura dijaloga sa samim sobob-tamo njima?

  • Diplaj, diplaj dipleša nesretni i zamorni za cio narod kukavče. Nemo se rugat sa osobama sa specijalnim potrebama-citiram:Da su od stara oca đeca kilava-FALIČNA; kako navodiš u textu.

 26. Crnogorski ministar kulture Branislav Mićunović ima čak 18 savjetnika, po čemu je rekorder u Vladi Crne Gore ,Ministar Mićunović prisustvovao je Drugom svjetskom forumu o interkulturnom dijalogu u Bakuu, Azerbejdžan. Njega Kotor ne zanima, nego samo tamo đe su evri, dnevnice i putovanja. Za njega smo mi sitna riba. Branislav Mićunović; zvani Źaga, dugogodišnji je profesor glume na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju veliki glumac, krajnje neprofesionalan I nabjeđen da je nešto. Bruka, jad I sramota, ali jadan onaj sa šporkim kimm obrazom. Neka mu je na cast.

 27. Ko drži tu Ljesar i Ružicu i zašto, kad uporno loše rabotaju?Koliko ima godina gospođa Ivanović i važi li za nju penzija? Mladi čekaju sa školom i strukom a stari stoluju i ne pada im na pamet da se pomiču.

 28. Mandiću opet sa vjetrenjačama. Đe će sad Skala radio preselit, išćerat ili ugasit a?
  S kim se boriš crni Slavko?

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PRAVILA KOMENTARISANJA

Komentari se objavljuju na portalu Skala radija. Odgovorni za sadržaj su isključivo autori napisanih komentara.

U komentarima je zabranjeno koristiti uvredljive riječi, psovke i klevete. Neće se objavit komentar koji sadrži ove elemente kao ni tekst komentara koji sadrži govor mržnje. Ukoliko se dogodi propust pa tekst bude objavljen, moderator je dužan da ga odmah ukloni čim ga primijeti ili mu neko skrene pažnju na sadržaj. Neprimjeren sadržaj će biti uklonjen a autor može biti prijavljen nadležnim organima.

Za eventualne primjedbe i sugestije mejl je [email protected].