Skalin parapet

Gosti iz političkog, društvenog, kulturnog i sportskog života Kotora i Boke Kotorske - svakog radnog dana od 11.30 do 12.00 sati