Andrija Popović: Ministarstvo kulture je kroz Regionalni zavod nanijelo nemjerljivu štetu Kotoru

15
Andrija Pura Popović

Andrija Pura Popović

Kotor je, naročito u vrelim ljetnjim mjesecima, najčešće u saobraćajnom kolapsu.

Izgradnju davno planirane zaobilaznicu oko Kotora, koja bi umnogome rasteretila ogromne gužve i zakrčenja jedinom kotorskom saobraćajnicom zakočio je tadašnji Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Kotor.

To je bio razlog da poslanik Liberalne partije u crnogorskom parlamentu Andrija Pura Popović postavi pitanje ministru za saobraćaj i pomorstvo Ivanu Brajoviću što se događa sa izgradnjom zaobilaznice iznada Kotora, od Škaljara preko Dobrote do Ljute, za koju je davno urađena, a kasnije inovirana planska dokumentacija, a bila su obezbijeđena i sredstva?

Imajući u vidu postojeće probleme saobraćaja u Kotoru i rješavanje tog pitanja za naredni duži vremenski period, zaobilaznica u Kotoru je neophodna za njegov dalji razvoj.

Treba napomenuti da Kotor, biser Mediterana – jedini grad u Crnoj Gori, koji je na listi Svjetske prirodne i kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO, u slučaju potrebe za sanacijom jadranske magistrale pored zidina Starog grada, nema alternativni putni pravac.

Takođe, pokazuje se da intezitet saobraćaja na jadranskoj magistrali ispred zidina Starog grada i kroz naselje Škaljare, dostiže, naročito u peridu maj-novembar, haotične razmjere i predstavlja jako veliko opterećenje koje može, imajući u vidu kada je izgrađena i njenu dosadašnju eksploataciju, izazvati u bližoj budućnosti oštećenja koja će se negativno odraziti na sami Stari grad i njegove zidine.

Zaobilaznica u Kotoru planirana je kao ideja još od plana “Južni Jadran” (urađen je uz pomoć Ujedinjenih nacija i usvojen je 1969. godine), a i nakon toga, sva planska dokumenta opštine Kotor prepoznaju zaobilaznicu kao infrastrukturni objekat (PPO i GUP iz 1987. godine i planovi detaljne razrade za Dobrotu, Škaljare donijeti u periodu do 1998. godine).

Prilikom izrade planskih dokumenata starijeg datuma, nije bilo negativnih mišljenja Zavoda za zaštitu spomenika kulture na trasu zaobilaznice.

U svim navedenim planskim dokumentima, zaobilaznica je planirana sa svojom trasom i zaštitnim koridorom.

Navedeni planski dokumenti sadrže sve potrebne saglasnosti tadašnjeg Regionalnog Zavoda za zaštitu prirodne i kulturne baštine, kao i Ministarstva kulture.

Kroz izradu izmjena i dopuna navedenih planskih dokumenata (naročito DUP-a Škaljari i DUP-a Dobrote), pokušalo se naći bolje rješenje trase zaobilaznice.

Međutim, nije se uspjelo naći bolje rješenje od već planiranog kroz navedena planska dokumenta.

Izgradnja zaobilaznice u Kotoru, planirana je i Programom rješavanja uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore 2007.-2009. godine, usvojenim od strane Vlade Crne Gore i u skladu je sa važećim Prostornim planom Crne Gore.

Programom uređenja građevinskog zemljišta za 2007. godinu, Opština Kotor je planirala izradu Glavnog projekta zaobilaznice Kotor.

Sekretarijat za urbanizam Opštine Kotor je 2007. godine izdao urbanističko-tehničke uslove na osnovu tada važeće planske dokumentacije, a shodno Zakonu o planiranju i uređenju prostora iz 2005 .godine.

Rješenje o lokaciji nije moglo biti izdato od strane Ministarstva za ekonomski razvoj bez listova nepokretnosti i geodetskih podloga, jer Elaborat eksproprijacije nije mogao biti urađen bez Glavnog projekta.

Da bi se  krenulo u izradu projekta, postignut je dogovor Ministarstva saobraćaja, Ministarstva za ekonomski razvoj i Opštine Kotor da će Ministarstvo za ekonomski razvoj izdati Rješenje o lokaciji nakon izrade Glavnog projekta.

Urađeni su Glavni projekti za I i II fazu zaobilaznice i isti imaju pozitivan Izvještaj Komisije za reviziju.

U međuvremenu je došlo do promjene Zakona (kojim se ne propisuje Rješenje o lokaciji, već samo urbanističko tehnički uslovi i građevinska dozvola) i promjene prostorno planske dokumentacije, koja tretirajući pitanje zaobilaznice predviđa preispitivanje koncepta saobraćaja opštine Kotor kroz izradu Prostorno urbanističkog plana.

Donošenjem Prostorno Urbanističkog Plana Opštine Kotor koji je u izradi, otklonila bi se sporenja oko primjene i zakonitosti važećih DUP-ova, u kojima je konstatovano da se prilikom izrade PUP-a preispita trasa zaobilaznice.

Najnoviji uslovi za donošenje PUP-a Opštine Kotor su donošenje Studije zaštite kulturnih dobara (nadležnost Uprave za kulturna dobra) i Prostornog plana posebne namjene za obalno područje (MORT).

Ministarstvo kulture je kroz Regionalni zavod, već nanijelo nemjerljivu štetu opštini Kotor, kroz ne davanje saglasnosti za izgradnju zaobilaznice, “bez koje, po gotovo opštem mišljenju, Kotoru nema života”.

Mislim da je to politička opstrukcija koja duže traje, jer podsjećam da je idejni projekat kotorske zaobilaznice urađen 1988. godine, da je 2005. inoviran shodno novim zakonskim rješenjima i da je Opština Kotor uložila u planska dokumenta preko 500.000 EUR.

“Glavni projekat je završen 2011. godine, a za prvu fazu zaobilaznice (Škaljari – iznad zidina Starog grada – Dobrota) država je tada kroz Evropsku investicionu banku obezijedila 29 miliona EUR, i po mojim saznanjima ta su sredstva preusmjerena na obilaznicu oko drugog crnogorskog grada.

Za drugu fazu obilaznice do Ljute izrada glavnog projekta je urađena 2012.

Dakle, ovo pitanje je istovremeno i apel da Ministarstvo saobraćaja i pomorstva uloži dodatni napor kako bi se u saradnji sa Ministarstvom kulture i MORT-om pronašli mehanizmi koji će deblokirati razvojne planove Kotora, koji je izlog naše države i u koji je prošle godine došlo oko 600.000 turista, a prema kome potpuno nerazumljivo država Crna Gora ima maćehinski odnos, koji se lako vidi iz opredijeljenih ovogodišnjih sredstava DJR, od blizu 60 miliona eura Kotoru, gotovo ništa.

Ministar je odgovorio da se pita UNESCO .

Da li će se raditi zaobilaznica, u ovom trenutku izgleda samo Bog zna.

15 KOMENTARI

 1. Kao što je gospodin Andrija Popović-Pura Založio za izgradnju zaobilaznice iza starog grada, nijesam protiv toga. Ranije sam dao komentar za zaobilaznicu iako nijesam protiv tog plana ali ne sviđa mi put kroz Škaljari i vijaduktom prema brdu i kroz tunel iza starog grada. Moj predlog je umjesto da se ruši nekoliko kuća u Škaljare na prvu varijantu putem kroz nekadašnje putarskog preduzeća dalje pored servisa Jugopetrola u kome treba rušiti radionica i putem prema brdu i zaokrene prema sjeveru iznad autobuske stanice i izraditi prvu krivinu i nastaviti do stare prve krivine starog puta i proširiti sve do treće krivine i onda nastaviti gradnju prema Špiljarama i to bez tunela do Dobrote trećeg puta.Taj put kroz Špiljare ima dosta značenja jer bi i pješke stigao na vrh Starog grada i to za 15 minuta, umjesto da se gradi lift u utrobu pored srarog grada a to je veoma opasno po život građana. Druga varijanta je manje košta ali malo dalje. Postoji put do Trojice i do pete krivine, onda se nastavi izgradnja novog puta takođe kroz Špiljare sve do Dobrote trećeg puta.

 2. Zasto Opstina Kotor gradjanima ne zeli javno da prezentuje ponudjeni projekat zaobilaznice sa zastitnim koridorima? Gradjani treba da vide svojim ocima kako ce to izgledati, kuda ce zaobilaznica proci, na koji nacin ce se, u naseljenim djelovima kuda je planirana, zastititi i sacuvati zivotna sredina, kulturno naslijedje, pejzaz itd. Na to imamo pravo jer se radi o nama i za nas, jer je zivotna sredina nasa i … jer smo mi gradjani platili projekte. Trazena prezentacija se ne odnosi na puko pokazivanja nekakvih nerazumnih gradjevinskih planova u Domovima kulture, kako je to do sada bilo. Znamo da i za to postoji standard…

 3. Bravo Puro,a ma si mu reka juce na Skupstinu u Podgoricu ,kako vaja i triba.Bravo Puro,bravo ti ga majstore.Tako se brani nas Kotor od nekulture.

 4. Ne poznajem dovoljno zakon i propise,pa ako neko zna neka mi objasni:Da li se može ,za pitanjakoja su bitna za neku opštinu(egzistencijalna,ne politička),organizovati referendum građana te opštine,a da rezultati budu obavezujući,bez obzira ko je na vlasti?

 5. Istina je da se za zaobilaznicu ne pita Unesco i istina je a to je potvrdila Gradonacelnica, da je neko Unesco pogresno informisao. Unesco trazi proceduru i standarde, sve moze ali mora se biti strucnjak da se kaze kako, i to ne preveliki, nego posteni

 6. Tačno je da se ovdje radi o opstrukciji, ali ne samo političkoj. I ne samo o opstrukciji. Mi se u Kotoru ništa ne pitamo, više no “pjani od gaća”.
  Konkretno opstrukcija je od društva: Ministar Mićunović, koji opstruira i debelo košta Kotor i na polju kulture, njegova pomoćnica Ljesar, pardon magistrica Ljesar, kojoj je ovo zvanje dao bivši direktor Regionalnog zavoda Ilija Lalošević, po principu “tante za tante”, Ružica Ivanović, koja se nije miješala u svoj posao već sprovodila ono što su joj naložili Mićunović i Ljesar, kao i gospodin Krestev, “stručnjak” UNESCO-a, koji su problem zaobilaznice riješili uz vino i ribu, tako što “se saobraćaj može odvijati morskim putem”. Bože, sačuvaj im pamet.
  A mi Kotorani mučimo. Pa da je sreće, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, do juče Regionalni zavod, trebali su odavno donijeti rješenje o zabrani saobraćaja pored zidina Starog grada, a ne suprotno. Ovo iz razloga što vibracije i izduvni gasovi, neprimjetno ali neprocjenjivo devastiraju Stari grad, a na stranu što saobraćaj negativno utiče na turističku ponudu Kotora i stvara ogromne probleme kada ulaze i izlaze gosti sa kruzera. Trpimo i dalje neznanje, opstrukciju,korupciju… i sve što sa time ide.

  • „Trpimo i dalje neznanje, opstrukciju,korupciju“

   Čini se da si u toku.
   Zbog čega ne napišeš sve što znaš i lijepo to pošalješ nadležnim organima?
   A o gore pomenutima nemam riječi. Bruka.

   • “Čini se da si u toku”
    Nijesam ništa više od tebe. Sve su ovo informacije koje znamo svi u Kotoru, pa i nadležni organi.
    Zar nije o svemu ovome pisano: i da je Zaga objedinio sve tri kulturne manifestacije u Kotoru i doveo Mađelija da “smiču”, i da je magistrirala gospođa konzervator kog Ilije (zna se kako) na Arhitektonskom fakultetu(?), i da je Krestev izjavio da se problem saobraćaja može riješiti morskim putem i da je Ružica radila što joj se naredi i od toga imala koristi, itd.itd. Sve ovo zna svaki iole informisani građanin “našeg malog mista”. A misliš li stvarno da to ne znaju i nadležni organi? Ajde šjor(a) ne ćakulaj u prazno. Znaju oni i više od tega. A,mi „trpimo i dalje neznanje,opstrukciju,korupciju“.

 7. Sve je jasno nama kotoranima. Kotor nema ko da vodi i da malo potegne za svoj grad jer imamo samo ljude koji ne smiju da pisnu centrali u Podgoricu. Kotor je jedino dobar kad treba da se falimo pred svijetom, a taj svijet tolazi bas u nas grad da se divi onome sto imamo. A to je priroda i istorija, jer izgleda da se kroz istoriju vise vodilo racuna nego danas zato i imamo lijepe gradjevine a ne sprdnju od betona danas. Neka i dalje ide sve u PG a mi smo se i navikli vise. CAO!!!

 8. Toj Ružici i njenim providnim kužimama mora neko reći stop jer je svima jasno da je drži Ranko što ona obilato koristi a svima se smješka iskreno.

 9. Sve je stopirano, izrada PUP-a i td… Otjerasmo sve investitore iz Kotora. Zašto moramo da trpimo zbog politike Zavoda za zaštitu spomenika, a na štetu građana i opšteg interesa CG. Razvijajmo naš grad i privlačimo strane investitore pa makar i kuće za stanovanje gradili.

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PRAVILA KOMENTARISANJA

Komentari se objavljuju na portalu Skala radija. Odgovorni za sadržaj su isključivo autori napisanih komentara.

U komentarima je zabranjeno koristiti uvredljive riječi, psovke i klevete. Neće se objavit komentar koji sadrži ove elemente kao ni tekst komentara koji sadrži govor mržnje. Ukoliko se dogodi propust pa tekst bude objavljen, moderator je dužan da ga odmah ukloni čim ga primijeti ili mu neko skrene pažnju na sadržaj. Neprimjeren sadržaj će biti uklonjen a autor može biti prijavljen nadležnim organima.

Za eventualne primjedbe i sugestije mejl je [email protected].